YENİLENEBİLİR, SÜRDÜREBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÜRETİM SİSTEMLERİ

Enerji yönetimi, uzun yıllardır kamu politikalarının merkezinde yer almaktadır. Birçok ülke, enerji geçişi hazırlığına başlamış, yeşil enerjiye dönüşüm yasaları çıkartmış, petrol sonrası döneme hazırlanmak, sağlam ve sürdürülebilir bir enerji modeli oluşturmak için orta ve uzun vadeli hedefler belirlemiştir. Bu hedefler arasında yenilenebilir, sürdürülebilir, yeşil ve temiz enerjilerin payını arttırmak her ülkenin ilk sıralarda yer alan hedefleri arasındadır.

Firmamız Birinci olarak Derin jeotermal enerjinin kullanımı da bu yenilenebilir enerji kaynakları arasında sahip olduğu büyük potansiyel ile önemli bir yere sahip olmaktadır. Yüksek, orta ve çok düşük enerjili jeotermal enerji olarak da adlandırılan bu enerji çeşidi, birçok avantaja sahiptir.Ülkemiz jeolojik ve coğrafik konumu itibari ile aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığından jeotermal kaynak açısından dünyaülkeleri arasında zengin bir konumdadır.

Jeotermal enerjinin, ülkelerin hemen hemen her yerinde kullanılabilen, iklimsel değişikliklerden bağımsız, kirletici emisyonlar olmaksızın günde 24 saat kullanılabilen yerel bir enerji kaynağıdır.

Jeotermal enerjinin en önemli avantajı sıfır sera gazları yayarak elektrik üretmesinin yanı sıra, hava koşullarından bağımsızdır.

Firmamız, jeotermal kuru kaya ve âtıl kuyu sıcaklığını (çalışmayan; yukarıya sıcak su çıkarmayan ama sıcaklığı olan kuyu türü) kullanarakdeniz suyunu tuzdan arındırarak, buhar, elektrik hidrojen ve içme suyu üretecektir.

Firmamız, İkinci bir sistem ile güneş parabolik oluk kolektörlerle buhar üretimi ve bununla enerji, hidrojen, oksijen ve tatlı su içme üretimi yapacaktır. Ayrıca sıcak su elde etme, mekânların ısıtılması, seracılık, iklimlendirme-soğutma uygulamaları, endüstriyel işlemler ve endüstri işletmelere buhar sağlama gibi alanlarda verimli bir şekilde kullanılabilir olacaktır.