YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDE (YGES) DOĞAL SU VE ARITILMIS DENİZ SUYU KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK, BUHAR, HİDROJEN VE OKSİJEN ÜRETİM SİSTEMİ PROJESİ

Şirketimizin geliştirmiş olduğu bu sistem, güneş parabolik yarıoluk kolektörler ile buhar üretimi ve bununla elektrik, hidrojen, oksijen ve tatlı su üretimi yapacaktır. Ayrıca sıcak su elde etme, mekânların ısıtılması, seracılık, iklimlendirme-soğutma uygulamaları, endüstriyel işlemler ve endüstri işletmelere buhar sağlama gibi alanlarda verimli bir şekilde kullanılabilir.

Bu sitem ile de hiçbir fosil yakıt kullanmaksızın elektrik, buhar, hidrojen ve oksijen üretilenebilicektir.